Close

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಜಯನಗರ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ-ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

ವಿಜಯನಗರ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ-ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

15/07/2023 20/07/2023 ನೋಟ (3 MB)
ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್

01/06/2022 22/06/2022 ನೋಟ (792 KB)