Close

ರಾಣಿ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಹಂಪಿ

ರಾಣಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ
ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಒಳಾಂಗಣವು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಮಾನು ಓಡಾಟದ ಸ್ಥಳ, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಕಾರಂಜಿಗಳು, ಒಮ್ಮೆ ಆವರಣದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ನೀರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು.

ರಾಣಿ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನೋಟ
View Image ರಾಣಿ ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ಮುಂಭಾಗದ ನೋಟ