Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 2024-2025 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A Download
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 2024-2025 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) Download
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 2023-2024 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) Download
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) Download(2MB)
ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ & ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1)A, 4(1)B, ಮತ್ತು 5(1) Download(2MB) .
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ 2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ 4(1) A and 4(1) B   Download( 2MB)