Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌.ದಿವಾಕರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, TB DAM ರಸ್ತೆ TSPL ಕಟ್ಟಡ , ಹೊಸಪೇಟೆ, -583201

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08394-295655