Close

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ,
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಲೇಬಲ್ ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 5644 Sq Kms
ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಕಂದಾಯದ ಹೋಬಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 137
ಪುರಸಭೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 13,53,628
ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 336