Close

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಆಡಳಿತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ/ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.